Yelken Kayıt Formu

  KURSİYER

  VELİ / VASİ

  ACİL DURUM KİŞİSİ

  1. Velisi bulunduğum yukarıda kimlik bilgileri yer alan kursiyerin (kaydının velisi olarak tarafımca terkini talep edilene dek) yukarıda belirttiğimiz tarihler süresince Yalıkavak Yelken Kulübü Yelken Kursu’na kaydının yapılmasını talep ederim.

  2. Velisi bulunduğum kursiyerin yüzme bildiğini, buna rağmen denizdeki faaliyetler süresince can yeleğini istisnasız üzerinde taşımakla yükümlü olduğunu, faaliyetlere istek, bilinç ve tercihimiz doğrultusunda katıldığını, faaliyetler başlamadan önce konu ile ilgili yeterli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını, kayıt tarihi itibariyle genel sağlık durumuna ilişkin herhangi bir engelin olmadığını beyan ederim.

  3. İşbu beyanlarım tahtında; kursiyerin spor yapmaya elverişli olduğundan ve tarafımca da bu husus teşvik ve teyit edilmiş bulunduğundan, teknik öğretileri içeren bir doğa sporunun parçası olan yelken faaliyetleri esnasında, karada veya denizde meydana gelebilecek her türlü kaza ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü olumsuz durumda Yalıkavak Yelken Kulübü’nü ve yetkililerini sorumlu tutmayacağımı peşinen ve gayrikabili rücu olmak kaydıyla kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  4. Covid-19 hastalığı ile ilgili, velisi bulunduğum kursiyerde, aile bireylerinde, yakın çevresinde ve temas halinde olduğu bireylerde kursa kayıt tarihi itibariyle hiçbir hastalık belirtisi olmadığını, kurs müddetince söz konusu hastalığa ilişkin, velisi bulunduğum kursiyerde, aile bireylerinde, yakın çevresinde ve temas halinde olduğu bireylerde herhangi bir belirtinin ortaya çıkması halinde, Yalıkavak Yelken Kulübü yetkililerini derhal yazılı olarak bilgilendireceğimi, bu nedenle Yalıkavak Yelken Kulübü yetkililerince alınacak karar ve aksiyonlara da peşinen muvafakat ettiğimi, kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  5. Kendi rızamla kayıt yaptırdığım Yelken Kursu süresince; tesisleri, çalışanları, ekipmanları ve bunun gibi kursa katılan çocukların bu faaliyeti gerçekleştirirken içinde bulunacağı tüm çevrelerde, Yalıkavak Yelken Kulübü tarafından T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Yelken Federasyonu, Türkiye Yelken Federasyonu ve Bodrum İlçe Valiliği’nin getirmiş olduğu her türlü önlem ve kısıtlamaya uyulması gerektiğini bildiğimi, bu çerçevede velisi bulunduğum kursiyer ve tarafımca söz konusu önlem ve kısıtlamalara gereği gibi riayet edeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  6. Söz konusu önlem ve kısıtlamalara tümüyle uyulmuş olmasına rağmen velisi bulunduğum kursiyer veya şahsımda ortaya çıkabilecek hastalık belirtisi ve/veya teşhisi hallerinde, Yalıkavak Yelken Kulübü ve yetkililerini sorumlu tutmayacağımı, peşinen ve gayrikabili rücu olmak kaydıyla kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  7. Kulüp yetkileri tarafından; kulüp kullanım alanları ve sorumluluklarım, kurs işleyişi, kursiyerin kulübe geliş - gidiş saatleri, Covid-19 virüsünün neden olduğu salgınının, yayılma ve bulaşmasının önlenmesi, risk faktörleri ve riskin asgariye indirilmesi için; T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Yelken Federasyonu tarafından yelken kulüplerine bildirilen kısıtlama ve önerileri ve Covid-19 virüsünün neden olduğu salgın, virüsün nasıl bulaştığı ve virüsten korunma tedbirleri hakkında T.C Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği genel bilgilendirmelerin şahsıma yapıldığını kabul ederim.

  8. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında, velisi bulunduğum bu formda ismi belirtilmiş kursiyerinizin faaliyetler esnasında çekilen fotoğraflarda bulunmasına ve fotoğraf ve videoların sosyal medya üzerinden paylaşılmasına izin veriyorum.

  9. Yaşanabilecek acil bir sağlık durumda velisi bulunduğum bu formda ismi belirtilmiş kursiyerin tedavisi için, gerek olduğunda kulüp yetkilileri tarafından ilkyardım müdahalesi yapılmasına ve ciddi bir durumda hastaneye ulaştırılmasına izin veriyorum.