Marka İş Birlikleri

Daha çok yelken ile daha iyi bir dünya!

Dünyada ve ülkemizde, yelken; özel sektör, sivil toplum ve kamu kurumları ve toplumdan ve özellikle gençlerden giderek daha fazla ilgi görmeye başladı.

 

Kişisel ve toplumsal hedefleri gerçekleştirmek, ulusal ve uluslararası gelişime katkıda bulunmak, ve de daha iyi bir dünyaya kavuşmak için yelken sporun gücünü daha etkin şekillerde kullanabilmeliyiz.

 

Markaların, sosyal fayda ve etki sağlayabilmek için, sporun dönüştürücü gücünün ve insani gelişime katkısının daha fazla farkında olmaları gerektiği bir dönemdeyiz.

 

Özellikle ‘Grassroots Spor’ sosyal değişim ve fayda yaratmak için en önemli araçlardan biri.

 

Grassroots’a yatırım yapılarak özel sektör ve kamu ile yapılacak işbirliklerinin öneminin altı çiziliyor sıklıkla.

 

Spor alanında markalar ve sivil toplumun yaratıcı işbirlikleri, gerek ülkemizi gerek dünyayı son yıllarda tehdit eden ‘ötekileştirme’ sorununun önemli çözüm kaynaklarından biri.

 

Toplumları tehdit eden ötekileştirme konusu özellikle göçmen ve mültecileri kapsıyor görünmekle beraber, toplumsal kapsayıcılıkta, özellikle dikkat etmemiz gereken dezavantajlılar, engelliler gibi grupları da içeriyor.

 

Spor alanında marka işbirlikleri ve grassroots programları, her türlü azınlığın toplumsal kapsayıcılık içinde yer almasını sağlamak, çoğunluğun azınlıklar için ne yapacağı ile beraber, azınlıkların da çoğunluk için neler yapabileceklerinin farkındalığını yaratmak açısından çok değerlidir.

 

Azınlıklar, bu programlarda sadece katılımcı olarak değil, antrenör, gönüllü, yönetici gibi farklı rollerde de görev alıp sosyal entegrasyonun en efektif şekilde sağlanmasına yardımcı olabilir.

 

Markalar da kendi iş sonuçlarına katkıda bulunmak ve sosyal fayda sağlamak için bu konuların er ya da geç içinde olmak durumunda kalacaklardır.

 

Bu doğrultuda, yelken sporunun eşsiz özellikleri ile insanların hayatında fark yaratma fırsatı tam karşımızda duruyor.

 

Geniş kitlelere yelkeni deneyimletmekten denizcilik sektöründeki büyük kalifiye personel açığına çözüm olmaya kadar çok geniş bir perspektifte bir çok yapılması gereken proje için markalarla işbirlikleri yapmaya hazırız.

 

Spor, branşı ne olursa olsun tüm kültürleri bir araya getirebilen paydaşlık ve duygudaşlık ilişkilerini geniş kitlelere kabul ettiren değerli bir kültür bayrağıdır.

 

Birlikte daha güzel bir geleceğe yelken açmak dileği ile…

Marka İşbirlikleri ile ilgileniyor musunuz?

 

Bizimle iletişime geçin…

İLETİŞİM FORMU