18 yaş Üstü Yelken Kayıt Formu

  KURSİYER

  ACİL DURUM KİŞİSİ

  1. Yüzme bildiğimi, buna rağmen denizdeki faaliyetler süresince can yeleğini istisnasız üzerinde taşımakla yükümlü olduğumu, faaliyetlere istek, bilinç ve tercihim doğrultusunda katıldığımı, faaliyetler başlamadan önce konu ile ilgili yeterli bilgilendirmenin tarafıma yapıldığını, kayıt tarihi itibariyle genel sağlık durumuma ilişkin herhangi bir engelin olmadığını beyan ederim.

  2. İşbu beyanlarım tahtında; spor yapmaya elverişli olduğumdan ve tarafımca da bu husus teşvik ve teyit edilmiş bulunduğundan, teknik öğretileri içeren bir doğa sporunun parçası olan yelken faaliyetleri esnasında, karada veya denizde meydana gelebilecek her türlü kaza ve bunun sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü olumsuz durumda Yalıkavak Yelken Kulübü’nü ve yetkililerini sorumlu tutmayacağımı peşinen ve gayrikabili rücu olmak kaydıyla kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  3. Kendi rızamla kayıt yaptırdığım program süresince; tesisleri, çalışanları, ekipmanları ve bunun gibi kursa katılan çocukların bu faaliyeti gerçekleştirirken içinde bulunacağı tüm çevrelerde, Yalıkavak Yelken Kulübü tarafından T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Yelken Federasyonu, Türkiye Yelken Federasyonu ve Bodrum İlçe Valiliği’nin getirmiş olduğu her türlü önlem ve kısıtlamaya uyulması gerektiğini bildiğimi, bu çerçevede velisi bulunduğum kursiyer ve tarafımca söz konusu önlem ve kısıtlamalara gereği gibi riayet
  edeceğimizi kabul, beyan ve taahhüt ederim.

  4. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında, şahsımın faaliyetler esnasında çekilen fotoğraflarda bulunmasına ve fotoğraf ve videoların sosyal medya üzerinden paylaşılmasına izin veriyorum.

  5. Yaşanabilecek acil bir sağlık durumda bu formda ismi belirtilmiş şahsımın tedavi için, gerek olduğunda kulüp yetkilileri tarafından ilkyardım müdahalesi yapılmasına ve ciddi bir durumda hastaneye ulaştırılmama izin veriyorum. Yukarıda 8 maddede yazılı olan şart ve kuralları okuyarak kabul ettiğimi, tüm kurallara uyacağımı, aksi takdirde kurs devamının gerekçeli olarak tek taraflı fesh edilebileceğini kabul ve beyan
  ederim.